Alternativ medisin

Et reelt alternativ?

Denne flash-reportasjen forteller om erfaringer med alternativ behandling av alvorlige sykdommer. Det alternative markedet blir satt opp mot skolemedisinen og det stilles flere viktige spørsmål, blant annet: 1. Finnes det rom for samarbeid på tvers av medisinske tradisjoner? 2. Bør det være et samarbeid? 3. Hvilken behandling passer for den enkelte pasient? 4. Hvilke holdninger har fremtidige leger til alternativ behandling? Se hele reportasjen her.